Anne Frank Museum Amsterdam

Religieuze uitingen

18 Apr 2018 11:00
---

In de afgelopen week zijn er in verschillende media berichten verschenen over het dragen van een keppel in het Anne Frank Huis. De berichtgeving heeft de nodige reacties teweeggebracht. Zeker de indruk dat onze medewerkers in het Anne Frank Huis geen keppel zouden mogen dragen heeft begrijpelijkerwijs emoties opgeroepen. Wij betreuren dat deze indruk is ontstaan en geven graag via deze brief toelichting.

---

Download de brief in pdf: