Anne Frank Museum Amsterdam

Stories that Move

21 Maa 2018 10:00
---

Stories that Move is een digitale toolbox waarmee docenten verschillende vormen van discriminatie en racisme bespreekbaar kunnen maken. Aan de hand van persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten leren jongeren kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en te reflecteren op hun eigen standpunten en keuzes. 

---

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat alle mensen vrij en gelijk worden geboren. Helaas komt racisme en discriminatie wereldwijd nog steeds voor en is het van grote invloed op het leven van jongeren.